Контакти
 
 
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС 
 
И ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
 
ПЛОТОВЕ
 
град Сливен, ул. "Светлина" №7 (индустриална зона)
 
Телефон: +35944 66 71 03, +35944 666 755
Мобилен: +359 887 272 339
Факс:    +35944 667 820
 
e-mail:  office@korkos.com
 
 
 
 
АДРЕС НА ФАБРИКАТА ЗА
 
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРКЕТ
 
село Стара река,
 
Телефон: +3594552 22 11
                    +359 887 272 339
 
Факс:    +3594552 2215