За нас

plotove.korkos.com Ви предпага широка гама от висококачествените плотове от масивна дървесина, произведени от 'Коркос ООД' - лидер в сферата на дървените продукти. Независимо дали се нуждаете от кухненски плот, маса, плот за баня или нещо коренно различно, тук ще намерите решение на проблема си. Освен традиционните дървесни видове, в сайта ще откриете и продукти от екзотична дървесина. Също така имате възможността сами да зададете размерите на желания от Вас плот. Плотовете, които предлагаме са с признато качество на европейския пазар и ние Ви гарантираме, че ще останете доволни(виж Общи условия за ползване). Колкото до екологичната страна на дейността ни, 'Коркос ООД' използва суровини добити от сертифицирани горски стопанства, а отпадъците от производствения процес са сведени до минимум като мократа стърготина се изгаря без остатъци от пепел при процеса на сушене, докато сухата се използва за производство на екобрикети(повече информация на korkos.com).

 

Защо плотове от масивна дървесина?

Плотовете от масивна дървесина не само внасят чувството за уют и изисканост във Вашият дом, офис или вила, но са най-подходящото интериорно решение поради ред други причини от практично естество. Те са устойчиви, лесни за поддръжка и най-важно - имат по-дълъг живот от плотовете, произведени от който и да е друг материал. Веднъж наранена, масивната дървесина може да бъде върната в първоначалното си състояние след изшкурване, докато останалите материали не предлагат това предимство и единственото решение на проблема при тях е замяна. Повече информация на сайта - www.korkos.com

 

На 20.06.2016 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0632-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“

 

Основните цели на приекта са разширяване капацитета на дружеството и за увеличаване на приходите от износ.

 

За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните дейности:

1/ Дейност за подобряване на производствените процеси.

2/ Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти.

2/ Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на следното технологично оборудване:

1. Автомат за рендосване и профилиране

2. Мотокар - 3000кг

3. Мотокар - 2500кг

4. Автоматична линия за нанасяне  и сушене на  масла

5. Машина за структуриране на дървесина

6. Широколентова шлайфмашина

7. Система за залепване     

8. Делителен банциг

9. Циркуляр с карета и подрезвач

10. Аспирационна инсталация

11. Щрайхмус

 

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните икономически резултати:

-          Нарастване на производителността на дружеството със 17,09 %;

-          Увеличаване на приходите от износ с 54,13 %

-          Увеличаване на ефективността на дружеството  с 15,18 %.

 

Настоящият проект ще допринесе за изпълнение на следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

1. Устойчиво развитие

2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

 

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Общата стойност на проекта е 1 285 390.00 лева, от които 655 548.90 лева европейско, 115 685.10 лв. национално  и 514 156.00 лева собствено съфинансиране.

 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0632-C01 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.